Trädgårdsdesign

LiBe Design erbjuder allt från konsultation på plats i trädgården till hela designförslag med kompletta ritningar och fullständig växt- och materiallista som kan lämnas till anläggare och plantskola. Alla designuppdrag börjar med en konsultation i er trädgård där vi går igenom trädgårdens förutsättningar och era önskemål och behov samt diskuterar idéer.

Förberedelser inför mötet

Innan mötet behöver ni göra en del förberedelser för att ni ska få ut så mycket som möjligt av besöket. Fundera igenom vad ni önskar ha hjälp med och vad som är viktigast att vi hinner med under konsultationen. Önskar ni beställa ritningar behövs situationsplan och ifylld checklista.

Exempel på situationsplan med höjder och detaljer
 • Ta fram skalenlig situationsplan (tomtkarta) över trädgården. Helst i skala 1:200, 1:100 eller 1:50, skala beror av trädgårdens storlek. Har ni ingen situationsplan kan ni beställa från kommunen. Befintliga byggnader och konstruktioner som ni önskar behålla bör vara inritade, även träd, brunnar, dörrar och annat som vi behöver ta hänsyn till. Önskar ni ritningar är detta desto viktigare och då erbjuder jag inmätning av trädgården med detaljer och höjder för en extra kostnad, se exempel.
 • Ifylld checklista som jag mejlar över innan besöket. Den används om ni beställer något av designpaketen och tar upp trädgårdens förutsättningar, era önskemål, frågor om hur ni vill använda trädgården, hur mycket tid ni vill lägga på trädgården och mycket annat.

Konsultation

Enbart konsultation passar dig som har egna idéer och vill diskutera olika lösningar, växtval, skötsel eller som bara vill ha lite nya idéer att sedan arbeta vidare med på egen hand. Detta rekommenderas främst till befintliga trädgårdar då helt nya trädgårdar oftast kräver mer tid och design än vad som hinns med under en konsultation.

Alla designuppdrag startar med en konsultation då varje trädgård och varje kund är unik. Ett gediget platsbesök är därför nödvändigt där vi går igenom trädgårdens förutsättningar och era önskemål, för att sedan kunna ta fram passande och personliga trädgårdsritningar som uppfyller just era önskemål.

Rådgivning på plats i er trädgård där vi diskuterar trädgårdens utformning, växtval, material, rumslighet och bollar idéer. Besöket tar ca. 2 timmar, ni antecknar under tiden.

Har ni förberett med tomtritningar kan vi skissa lite på dessa i mån av tid. Fundera gärna igenom vad det är ni vill diskutera och skicka ett mejl med era funderingar innan mötet så kan jag förbereda på ett bättre sätt och vi kan använda tiden på plats mer effektivt.

Pris: 2500 kr

Milersättning tillkommer på 100 kr/mil utanför Linköping

Beställ gärna ett presentkort, perfekt som födelsedagspresent eller inflyttningspresent

Lilla designpaketet

Passar dig med lite mer kunskap om växter och som anlägger trädgården helt eller delvis på egen hand och vill ha en ritning att följa. Här väljer du själv växter och material.

I lilla designpaketet ingår:

 • En första skiss i svartvitt som visar på utformningen av er nya trädgård. Denna mejlas över till er för godkännande innan jag går vidare med nästa ritning.
 • En skalenlig illustrationsplan i färg.
 • Växtförslag, här namnges de träd och solitärbuskar som planeras in och förslag på exempelvis marktäckare, buskar och perenner. Ej heltäckande.
 • Skötselplan för att ni ska kunna underhålla trädgården och hålla den vacker länge.
 • Ytterligare ett hembesök där jag presenterar materialet och svarar på eventuella frågor.

Pris: Från 13 000 kr

Milersättning tillkommer på 100 kr/mil utanför Linköping

Priset fastställs efter offert och beror på storleken på tomten och hur komplicerad tomten är.

Exempel på illustrationsplan

Stora designpaketet

Passar dig som vill göra i ordning trädgården helt eller delvis på egen hand och även få hjälp med planering av vilka växter som ska ingå. Här får du utöver vad som ingår i lilla paketet även en fullständig växtlista och planteringsplan.

Exempel på detaljerad planteringsplan

I stora designpaketet ingår:

 • En första skiss i svartvitt som visar på utformningen av er nya trädgård. Denna mejlas över till er för godkännande innan jag går vidare med nästa ritning.

 • En skalenlig illustrationsplan i färg.

 • Ett hembesök där jag överlämnar färdig illustrationsplan där jag även har tagit fram en preliminär växtlista. Detta besök görs vanligtvis innan planteringsplanen är färdigställd för att kunna få in eventuella ändringar och önskemål från er sida.

 • En fullständig växtlista med svenskt och vetenskapligt namn samt antal växter. Denna kan användas som underlag för beställning hos plantskola.

 • Planteringsplan där det tydligt framgår vilka växter som ska planteras vart samt antal växter.

 • En skötselplan för att ni ska kunna underhålla trädgården och hålla den vacker länge.

Pris: Från 19 000 kr

Milersättning tillkommer på 100 kr/mil utanför Linköping

Priset fastställs efter offert och beror på storleken på tomten och hur komplicerad tomten är.

designpaket Komplett

Passar dig som vill ta in en anläggare för färdigställandet av trädgården då fullständiga ritningar och material- och växtlistor med sort och antal lämnas.

I designpaket komplett ingår:

 • En första skiss i svartvitt som visar på utformningen av er nya trädgård. Denna mejlas över till er för godkännande innan jag går vidare med nästa ritning.

 • En skalenlig illustrationsplan i färg.

 • Ett hembesök där jag överlämnar färdig illustrationsplan där jag även har tagit fram en preliminär växtlista och materiallista. Detta besök görs vanligtvis innan planteringsplanen och markplaneringsplanen är färdigställda för att kunna få in eventuella ändringar och önskemål från er sida.

 • En fullständig växtlista med svenskt och vetenskapligt namn samt antal växter. Denna kan användas som underlag för beställning hos plantskola.

 • Planteringsplan där det tydligt framgår vilka växter som ska planteras vart samt antal växter.

 • En skötselplan för att ni ska kunna underhålla trädgården och hålla den vacker länge.

 • En teknisk ritning, en s.k. markplaneringsplan som används av anläggaren vid trädgårdens anläggning. I den framgår det tydligt placering av olika funktioner och material såsom marksten, murar, kantsten, kantstål, spaljéer, ev. läggningsmönster m.m.

 • En materiallista som hör till markplaneringsplanen där alla material är specade.

Pris: Från 25 000 kr

Milersättning tillkommer på 100 kr/mil utanför Linköping

Priset fastställs efter offert och beror på storleken på tomten och hur komplicerad tomten är.

Exempel på markplaneringsplan som används av anläggare
Exempel på idéskiss, i detta fall för portaler som fästs i huset

Övrigt

Förutom designpaketen erbjuder LiBe Design även bygglovsritningar, idéskisser, belysningsplaner m.m. Vi erbjuder även leverans och plantering av växter.

Exempel på bygglovsritning med fasadritning, sektionsritning och planritning

LiBe Design har tagit fram byggritningar på garage, tillbyggnader, attefallshus, murar och plank till kunder, som kan lämnas till bygglovskontoret vid ansökan för bygglov.

Exempel på perspektivritning

Ibland behövs vyer i 3D för att visualisera designen, särskilt när det är stora höjdskillnader.