Trädgårdsdesign

 
LiBe Design erbjuder allt från konsultation på plats i trädgården till hela designförslag med kompletta ritningar och fullständig växt- och materiellista som kan lämnas över till anläggare. Alla designuppdrag startar med en konsultation i er trädgård. Tveka inte att höra av er om ni vill ha ett förslag med kostnadsuppskattning. 

Förberedelser inför mötet

Innan första mötet behöver ni göra en del förberedelser.

 • Ta fram en skalenlig situationsplan (tomtkarta) över trädgården, helst i skala 1:200, 1:100 eller 1:50 (beroende av storleken på trädgården). Har ni ingen situationsplan kan man beställa en från kommunen. Befintliga konstruktioner och byggnader bör ha ritats in.
 • Om ni vill beställa något av designpaketen så fyller ni i en checklista innan mötet, den skickar jag över till er när vi bestämt tid för första mötet. Den består av olika frågor kring hur ni vill utnyttja trädgården, hur mycket tid ni vill lägga ner och vilken känsla ni vill ha.

Konsultation

Passar dig som har egna idéer men som vill diskutera olika lösningar, växtval, skötsel eller som bara vill ha lite nya idéer att sedan arbeta vidare med på egen hand.

Rådgivning på plats i er trädgård, där vi diskuterar trädgårdens utformning, växtval, idéer och förslag som ni själva har. Besöket tar 2 timmar, ni antecknar under tiden. Finns det tid över så kan jag hjälpa till att skissa upp utvalda delar.

Förbered gärna inför besöket genom att ta fram tomtritningar som vi kan använda att skissa på. Fundera igenom vad det är ni vill diskutera och skicka gärna ett mejl med era funderingar innan mötet så kan jag förbereda på ett bättre sätt och vi kan använda tiden på plats mer effektivt.

Pris: 2200 kr

Milersättning tillkommer på 100 kr/mil utanför Linköping

Lilla designpaketet

Passar dig med lite mer kunskap om växter och som anlägger trädgården helt eller delvis på egen hand och vill ha en ritning att följa. Här väljer du själv växter och material.


I lilla designpaketet ingår:

 • Konsultation i er trädgård där vi går igenom vilka behov ni har, vi går igenom checklistan som ni har fyllt i innan besöket och gärna om ni har inspirationsbilder som vi kan utgå från för att se vilken stil och känsla ni vill ha. Hembesöket brukar ta runt två timmar. Konsultationen debiteras separat och kostar 2200 kr om man sedan inte väljer att gå vidare med designpaketet.
 • En funktionsplan, där jag först tar fram de behov som ska planeras in, exempelvis parkeringsyta, sittplats, kompost, pool, trädgårdsgångar, planteringar och vart dessa kommer att placeras. Denna mejlas över till er för godkännande innan jag går vidare med nästa ritning.
 • En skalenlig illustrationsplan i färg.
 • Växtförslag, här namnges de träd och solitärbuskar som planeras in och förslag på exempelvis marktäckare, buskar och perenner. Ej heltäckande.
 • Skötselplan för att ni ska kunna underhålla trädgården och hålla den vacker länge.
 • Ytterligare ett hembesök där jag presenterar materialet och svarar på eventuella frågor.

Pris: Från 12 000 kr

Milersättning tillkommer på 100 kr/mil utanför Linköping

Priset fastställs efter offert och beror på storleken på tomten och hur komplicerad tomten är.

Stora designpaketet

Passar dig som vill göra i ordning trädgården helt eller delvis på egen hand och även få hjälp med planering av vilka växter som ska ingå. Här får du även en fullständig växtlista och planteringsplan.


I stora designpaketet ingår:

 • Konsultation i er trädgård där vi går igenom vilka behov ni har, vi går igenom checklistan som ni har fyllt i innan besöket och gärna om ni har inspirationsbilder som vi kan utgå från för att se vilken stil och känsla ni vill ha. Hembesöket brukar ta runt två timmar. Konsultationen debiteras separat och kostar 2200 kr om man sedan inte väljer att gå vidare med designpaketet.
 • En funktionsplan, där jag först tar fram de behov som ska planeras in, exempelvis parkeringsyta, sittplats, kompost, pool och vart dessa kommer att placeras. Denna mejlas över till er för godkännande innan jag går vidare med nästa ritning.
 • En skalenlig illustrationsplan i färg.
 • En fullständig växtlista med svenskt och vetenskapligt namn samt antal växter. Denna kan användas som underlag för beställning hos plantskola.
 • Planteringsplan där det tydligt framgår vilka växter som ska planteras vart samt antal växter.
 • Skötselplan för att ni ska kunna underhålla trädgården och hålla den vacker länge.
 • Ytterligare ett hembesök där jag presenterar materialet och svarar på eventuella frågor. Detta besök görs vanligtvis innan planteringsplanen är färdigställd för att kunna få in eventuella ändringar och önskemål från er sida.

 
Pris: Från 18 000 kr

Milersättning tillkommer på 100 kr/mil utanför Linköping

Priset fastställs efter offert och beror på storleken på tomten och hur komplicerad tomten är.

Designpaket Komplett

Passar dig som vill ta in en anläggare för färdigställandet av trädgården då fullständiga ritningar och material- och växtlistor med sort och antal lämnas.


I designpaket komplett ingår:

 • Konsultation i er trädgård där vi går igenom vilka behov ni har, vi går igenom checklistan som ni har fyllt i innan besöket och gärna om ni har inspirationsbilder som vi kan utgå från för att se vilken stil och känsla ni vill ha. Hembesöket brukar ta runt två timmar. Konsultationen debiteras separat och kostar 2200 kr om man sedan inte väljer att gå vidare med designpaketet.
 • En funktionsplan, där jag först tar fram de behov som ska planeras in, exempelvis parkeringsyta, sittplats, kompost, pool och vart dessa kommer att placeras. Denna mejlas över till er för godkännande innan jag går vidare med nästa ritning.
 • En skalenlig illustrationsplan i färg.
 • En fullständig växtlista med svenskt och vetenskapligt namn samt antal växter. Denna kan användas som underlag för beställning hos plantskola.
 • Skötselplan för att ni ska kunna underhålla trädgården och hålla den vacker länge.
 • Mark- och Planteringsplan där det tydligt framgår vilket material som ska användas vart, vilka växter som ska planteras vart samt antal växter. Denna kan användas av anläggare.
 • Materiallista
 • Ytterligare ett hembesök där jag presenterar materialet och svarar på eventuella frågor. Detta besök görs vanligtvis innan mark- och planteringsplanen är färdigställd för att kunna få in eventuella ändringar och önskemål från er sida.

 
Pris: Från 24 000 kr

Milersättning tillkommer på 100 kr/mil utanför Linköping

Priset fastställs efter offert och beror på storleken på tomten och hur komplicerad tomten är.

Previous page: Kontakt Next page: Tidigare uppdrag