Ritningar

Här är lite exempel på de ritningar som kan ingå i de olika designpaketen.

Funktionsplan

Funktionsplanen är en enklare skiss, oftast i svartvitt, som visar de huvudsakliga funktionerna i trädgården, hur gångstråken ska gå, vart man placerar de olika funktionerna såsom uteplats, pergola, pool, cykelställ, parkering, planteringar m.m.

 Funktionsplan_Exempel

Illustrationsplan

Illustrationsplanen är en mer genomarbetad trädgårdsritning, oftast i färg, för att på ett illustrativt sätt visa på trädgårdens nya utformning. Denna ligger till grund för de ritningar som behövs för anläggning.

 Illustrationsplan_Exempel    

Planteringsplan

Planteringsplanen är en teknisk plan som visar på hur växtligheten ska anläggas med exakt antal växter och placering. Denna görs i svartvitt. Till planteringsplanen hör alltid en växtlista med svenskt och vetenskapligt namn på alla växter, kvalitét (storlek) och antal.

 Planteringsplan_Exempel

Markplaneringsplan

Markplaneringsplanen är också en teknisk plan men som visar på de hårda material och planteringsytor som planeras in. Denna görs också i svartvitt. Till markplaneringsplanen hör en materiallista med utförliga specifikationer för de ingående materialen. För mindre avancerade trädgårdar kan planteringsplanen och markplaneringsplanen göras som en ritning.

 MArkplaneringsplan_Exempel

 

Ibland kan ytterligare ritningar behövas för att förtydliga trädgårdens nya utformning. 

Sektionsritning

Sektionsritningen är ett vertikalt snitt genom trädgården och visar på den färdiga trädgårdens olika höjder. Här synliggörs höjdskillnader, men också höjden på träd, hus och planteringar.

 Sektion_Vaxtalskarens_Tradgard_LiBe

 

Plantering

Idékollage

Idékollaget visar trädgårdens tema och är ett komplement till illustrationsplanen för att tydligare förmedla den känsla designern tänkt sig. Ibland är idékollaget en del av illustrationsplanen. Här kan även finnas med bilder på de växter som planeras in.

 Idekollage

Perspektivritning

Perspektivritningen är ett komplement till övriga ritningar som visar på hur trädgården skulle kunna se ut när den är uppväxt. Den har ett djup i bilden och ökar förståelsen för designen genom att ge en bra helhetsbild.

 Perspektiv_Kvarnfall_37_LiBe

Axonometri

En axonometri ger precis som perspektivritningen en bättre helhetsbild av trädgården och ökar förståelsen genom att visa trädgården snett uppifrån. Den är skalenligt korrekt och man kan därför utläsa höjd och bredd på objekten i ritningen.

Axonometri_Korsbarsblom_LiBe

Previous page: Lummigt & Inbjudande Next page: Samarbetspartners