Naturträdgård med Sjöutsikt

Den här trädgården är en naturtomt med mager, sandblandad jord och en fantastisk utsikt mot sjön. Ägaren önskade hjälp med att få till en vacker och välkomnande entré samtidigt som trädgården skulle vara lättskött och anpassad till robotgräsklippare. Det behövdes även vind- och insynsskydd mot norr och belysning, i synnerhet till entrén, då trädgården ligger på landet och det blir väldigt mörkt på kvällarna.

Entrén designades med vackra och torktåliga växter som passar in med naturen på platsen och inte behöver mycket skötsel när de väl vuxit ihop. De blir även mycket fina att belysa, så att man kan ta sig från uppfarten till entrén på ett tryggt sätt även efter mörkrets inbrott. Mot norr planterades ett buskage med blommande buskar som fungerar bra mot både vind och insyn. En större plantering med ljung och gräs som även förekommer naturligt ger en fin övergång mot den vilda omgivningen.

Ritningar

Illustrationsplan

Illustrationsplan_Naturtradgard_med_Sjoutsikt_Right

Perspektivritning

Perspektivritning_Naturtradgard

Idékollage

Idekollage

Bilder Efter

Plantering med torktåliga perenner

Torktåliga perenner, här växer bland annat ulleternell, perovskia och glansälväxing.

Plantering med torktåliga perenner 3

Plantering med tall och ulleternell

Planteringen på framsidan längs entrégången med marktäckande, torktåliga perenner tillsammans med uppstickare som tuvrör och ett par tallar som passar fint in i den naturnära trädgården. Kastanjestaketet passar också fint med sitt vindpinade uttryck.

Ett hav av ulleternell

Berget omgivet av perenner

Bergshällen är mycket vacker! Här ramas den in av luftigt kastanjestaket och perenner i bakgrunden.

Entrégången omgiven av perenner, berg och kastanjestaket

En välkomnande grind!