Lummigt & Inbjudande

Här önskade kunden framförallt en vacker och inbjudande framsida med mycket växtlighet samtidigt som det behövde vara lättskött.

Designen innehåller mycket perenner som planteras tätt för att förhindra ogräs. Färgskalan är sval och går i vitt, silver och lila. Tre prydnadskörsbär bidrar med höjd och tidig blomning tillsammans med vårlökar. Planteringen är designad för lång blomning, från tidig vår med lökväxter till sen höst. Miskantusgräsen får fina vippor med vintervärde.

Bilder Efter

Plantering perenner

Ulleternellen bildar fluffiga moln framför övriga växter.

Plantering September

Över muren väller kantnepeta och ulleternell.

Plantering

Ulleternell i framkant, stäppsalvia som lila ax bakom, här i stort sett överblommade. Längst bak skymtar kransveronikans riktigt höga ax.

Plantering vid gång

Intill gången av oregelbunden skiffer växer krypmalört och perovskia.

Artemesia

Krypmalört

Echinacea

Vit rudbeckia 'Alba'

Anemone Hybrida Honorine Jobert

Höstanemon 'Honorine Jobert'

Alchemilla Mollis

Daggkåpa

Plantering_September

Planteringen i september.

 

Andra säsongen

IMG_1363_1      IMG_1620_1

Här ses planteringen vid två tidpunkter på året, försommar och sensommar. Under försommaren blommar kantnepetan och stäppsalvian. Under sensommaren blommar solhatten, bolltisteln, kransveronikan och ulleternellen.

 

IMG_1625_1       IMG_1626_1

Den torktåliga planteringen med perovskia och krypmalört har tätat till sig och växt upp.

 

IMG_1628_1       IMG_1631_1

Fler sensommarbilder med bolltistel i förgrunden.

Previous page: Lättskött & Vacker Framsida Next page: Ritningar