Inbjudande New England

Trädgården hör till en barnfamilj i Linköping med nybyggt hus. De önskade placering av poolen och en helhetsdesign med mjukt formade gångar, stora sällskapsytor och ett inbjudande intryck.

Trädgården utformades vackert och lummigt med slingrande gångar. Den vackra utsikten behålls och förstärks. Flera pergolor och spaljéer ritades in för rumsbildning och insynsskydd. Poolen placerades för att få mycket sol och göra den lättillgänglig. Framsidan är öppen och välkomnande medan baksidan är insynsskyddad och privat.

Ritningar

Illustrationsplan

Illustrationsplan_New_England

Idékollage

Idekollage

 

Bilder Efter

Framsida