Formstarkt och Balanserat

Trädgården hör till ett ungt par i Linköping som önskade en lummig trädgård med starkt formspråk och mycket ätbart.

Trädgården designades med många rum och funktioner. Trädgårdens formspråk är tydligt och genomtänkt med cirkelrunda gräsmattor och geometriska former. De låga häckarna tillsammans med spaljéerna inuti trädgården fungerar avgränsande och rumsskapande och trädgården genomsyras av ätliga växter, allt från körsbärskornellerna på framsidan, de generösa odlingsytorna och de många bärbuskarna.

Ritningar

Illustrationsplan

Illustrationsplan

 

Idékollage

Idekollage