Doftande Medeltidsträdgård med Biologisk Mångfald

Det här är en liten radhusträdgård i Vadstena som ligger nära klostret.

Kunden önskade en koppling till klostret samt växter som passar den epoken samtidigt som de ville ha biologisk mångfald. En stor bok i mitten av trädgården behålls och ger karaktär.

Trädgården utformades som en korsgång för att knyta an till den medeltida känslan, som även kommer igen i placeringen av odlingslådorna. Flera sittplatser, ett växthus och odlingslådor ryms i denna lilla trädgård. Materialvalen är genomgående gammaldags såsom rött tegel, grus och storgatsten. En äng för att gynna biologisk mångfald samtidigt som det är något av det mest lättskötta man kan ha. Sedumtak över soptunnorna och ett växtval som gynnar pollinerare från tidigt på säsongen ända till hösten.

Illustrationsplan för medeltidsträdgård

Illustrationsplan