BRF Med Biologisk Mångfald

Den här bostadsrättsföreningen har tre innergårdar som ligger i fil. Gårdarna var i behov av uppfräschning och önskemål fanns kring sittplatser, belysning, plats för grill och cykelskjul.

Designen är genomarbetad och binder ihop de tre gårdarna på ett bra sätt med återkommande materialval, stil, en lättare inramning av portaler och låga häckar. Flera sittplatser ritades in för olika ändamål och många bänkar. Designen tar hänsyn till skötselbehovet och ett genomgående tema är biologisk mångfald med ängar, gröna tak och växter valda för fåglar och pollinerande insekter.

Ritningar

Illustrationsplaner

Illustrationsplan_BRF_Biologisk_Mangfald_1

 

Illustrationsplan_BRF_Biologisk_Mangfald_2

 

Illustrationsplan_BRF_Biologisk_Mangfald_3

 

Axonometri

Axonometri_BRF_Biologisk_Mangfald_2